Treaty-specific conferences, including review conferences

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Bidraget sammanställer de konferensformat som etablerats inom ramen för internationella nedrustnings- och rustningskontrollfördrag, förklarar dessas specifika procedurbestämmelser och analyserar dessas ändamålsenlighet och effektivitet i ljuset av respektive traktats syfte och mot bakgrund av de erfarenheter som samlats vid konferensernas genomförande.
Translated title of the contributionFördragsspecifika konferenser, inklusive översynskonferenser
Original languageEnglish
Title of host publicationResearch Handbook on International Arms Control Law
EditorsEric P J Myjer, Thilo Marauhn
Place of PublicationCheltenham; Northampton MA
PublisherEdward Elgar Publishing
Chapter3.4
Number of pages16
Edition1
Publication statusSubmitted - 2019

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • Public international law
  • Treaty conferences

Cite this