Tysta leken

Hedvig Jalhed (Lyricist), Mattias Petersson (Composer)

Research output: Non-textual formArtistic work

Abstract

Tysta leken är en konceptuellt utforskande sång som utgår från ett ifrågasättande av den ritualiserade konsertformen inom konstmusiken. Syftet med det konstnärliga arbetet var att gestalta de sociala konventioner som återfinns i själva konsertsituationen. Genom att författa, komponera och framföra verket kunde temat artikuleras och bli föremål för kritisk diskussion. Arbetet resulterade i ett noterat verk med offentligt uppförande som dokumenterades genom videoinspelning.
Original languageSwedish
Media of outputNotated music
Publication statusPublished - 2021 Oct 2
Externally publishedYes
EventOO10: Jubileumskonsert - Halmstads Teater, Halmstad, Sweden
Duration: 2021 Oct 22021 Oct 2
https://www.operationopera.se/2021/09/01/oo10-jubileumskonsert/

Subject classification (UKÄ)

  • Music

Artistic work

  • Composition
  • Concert

Cite this