Ud over videnskabens grænser: Om de københavnske dagblades fremstillinger af den homoseksuelle mand omkring år 1900

Niels Nyegaard

Research output: Contribution to journalArticle

Translated title of the contributionUt över vetenskapens gränser: Om de Köpenhamnska dagstidningarnas framställning av homosexuella män omkring år 1900
Original languageDanish
Pages (from-to)93-105
JournalGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.
Issue number6
Publication statusPublished - 2016 Mar
Externally publishedYes

Subject classification (UKÄ)

  • Humanities

Cite this