”Under konungens enskilda styrelse”: Statschefen, kungahuset, hovet och ordensväsendet i konstitutionellt och rättshistoriskt perspektiv

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Boken är en rättshistorisk utredning utförd åt Förtjänstutredningen och utgör en bilaga till SOU 2021:74. I texten finns en historisk översikt över statschefens funktion och ställning, särskilt vad gäller övergången från 1809 års till 1974 års
regeringsform. Vidare behandlas kungahuset och några liknande begrepp samt successionsrätten och husmakten. Tyngdpunkten ligger på en analys av den historiska utvecklingen av finansieringen av statschefens, kungahusets och hovets verksamhet samt den kungl. dispositionsrätten till statlig egendom, varvid även frågor om immunitet, oberoende och finansiell neutralitet behandlas. Ordens- och medaljväsendets historia och rättsliga reglering analyseras också.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherStatens Offentliga Utredningar
Number of pages444
Volume2021:74
ISBN (Electronic) 978-91-525-0205-1
ISBN (Print)978-91-525-0210-5
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameStatens Offentliga Utredningar
Volume2021:74
ISSN (Print)0375-250X

Subject classification (UKÄ)

  • Law (excluding Law and Society)
  • History
  • Law

Cite this