Undermarksanläggningar utmaning för både brandskyddsprojektörer och utrymmande människor

Karl Fridolf, Johan Norén, Mattias Delin

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication articlePopular science

Abstract

Växande storstäder och ett ökat byggande under mark har gjort att undermarksanläggningar för bland annat transportsystem ökat i antal under de senaste decennierna. Tun- nelsystem för till exempel väg- och järnvägstunnlar har dessutom inte bara ökat i antal, utan också blivit längre och anlagts allt djupare under mark. Detta skapar nya ut- maningar för utrymmande personer och för den projekterande ingenjö- ren som ska dimensionera utrym- ningssäkerheten i de djupt belägna byggnadsverken. Det rådande kun- skapsläget om vad som händer när människor ska utrymma längre sträckor uppåt och hur en projektör ska hantera de nya utmaningarna är dock bristfälliga. Bristen på forsk- ningsresultat och riktlinjer kan äventyra säkerheten, något som uppmärksammats i en nyligen publi- cerad litteraturstudie om utrymning uppför längre trappor.
Original languageSwedish
Pages36-41
Volume6
No.14
Specialist publicationBygg & teknik
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Building Technologies

Cite this