Unga ex-kriminellas berättelser om våld och offerskap.

Veronika Burcar Alm

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Föreliggande studie uppmärksammar gärningsmannaskap och offerroller hos tidigare kriminella ungdomar. Hur skildrar ungdomar med kriminell erfarenhet sina egna våldshandlingar/aggressivitet samt erfarenheter av att själva ha blivit utsatta för våld/hot? Ungdomar, som alla har erfarenhet av en kriminell livsstil (med våld, hot, droger och alkohol) och som numera (vid tiden för intervjun) är aktiva i Unga Kriminellas Revansch i Samhället (Unga KRIS), har samtalsintervjuats. Mot bakgrund av dessa samtalsintervjuer analyseras hur unga kriminella resonerar kring våld och offerskap samt hur de framställer sig själva i våldsberättelser. De intervjuade unga före detta kriminella framhåller styrka, makt och kontroll (traditionellt manliga attribut) i relation till dels då – dvs. när de ägnade sig åt kriminalitet, dels nu – dvs. när de lämnat den kriminella banan. I det första fallet handlar det om styrka, makt, kontroll och överlägsenhet i förhållande till andra – medan det i det andra fallet handlar om styrka, makt och kontroll över sig själv. Styrkan handlar då om att göra ett eget, rationellt val, lyckas lämna en kriminell livsstil och ta kontroll över sina liv.
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2018
EventSociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world - Lund university, Lund, Sweden
Duration: 2018 Mar 72018 Mar 9

Conference

ConferenceSociologidagarna 2018
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2018/03/072018/03/09

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Cite this