Ungdomars politiska diskussion i sociala medier: hellre offline?

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

17 Downloads (Pure)

Abstract

I valrörelsen 2018 väntas sociala medier spela en stor roll, särskilt för ungdomar, eftersom sociala medier utgör deras främsta plattform för nyhetskonsumtion och kommunikation. Denna kvalitativa intervju- och fokusgruppstudie undersöker 110 svenska ungdomars inställning till politiskt deltagande i sociala medier.

Med hjälp av ett explorativt anslag som inkluderar politiskt mycket aktiva såväl som politiskt inaktiva deltagare, bidrar studien med ny empiri som delvis motsäger den forskning som hittills gjorts på området.

Resultaten indikerar att den deltagarklyfta som beskrivs i tidigare studier, där politiskt säkra ungdomar antas vara mest aktiva på sociala medier medan de osäkra avstår, i själva verket också skär genom de säkra respektive osäkra grupperna. Även några av de mest aktiva ungdomarna i studien vittnar om att de drar sig för att delta på sociala medier. Studien visar också att de politiskt aktiva upplever ett socialt tryck om att delta politiskt på sociala medier.
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2018
EventSociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world - Lund university, Lund, Sweden
Duration: 2018 Mar 72018 Mar 9

Conference

ConferenceSociologidagarna 2018
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2018/03/072018/03/09

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences
  • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
  • Communication Studies
  • Sociologidagarna

    Nils Gustafsson (Presenter) & Elin Fjellman (Presenter)

    2018 Mar 92018 Mar 11

    Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Cite this