Users in Action. Stories of Users and Telematics in Everyday Life

Britt Östlund (Editor), Karlsson MariAnne (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

Detta är en antologi som består av exempel på empiriska studier där äldre människors varit involverade som subjekt. Resultatet visar att äldres teknikanvändning i vardagen problematiseras på tre nivåer. den första nivån fokuserar konstruktionen och utformningen av artefakten; den andra nivån användningen av tekniken i den vardagliga kontexten; den tredje nivån relationen mellan teknikutvecklingen och användaren som samhällsvarelse.
Original languageSwedish
PublisherKommunikationsforskningsberedningen
ISBN (Print)91-88371-21-2
Publication statusPublished - 1999

Publication series

NameKFB-rapport
ISSN (Print)1104-2621

Subject classification (UKÄ)

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • Äldre IT-användare
  • vardagen
  • design
  • användning
  • samhälle

Cite this