Utan män vågar kvinnor prova – lärdomar av genusseparerad programmeringsundervisning.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

Abstract

D-programmet pa LTH har en låg andel kvinnliga sökande, samtidigt som intresset för att lära sig programmera bland kvinnor tycks öka. Det finns exempel på att intresset är överväldigande stort när det anordnas programmeringsundervisning som endast är avsedd för kvinnor. Vilka är
intresserade och varför? Kan detta ge oss förslag på vad LTH kan gora för att öka mångfalden på D-programmet?
Undersökningen gjordes genom att intervjua 19 stycken programmeringsintresserade kvinnliga nybörjare. Bilden som växer fram visar att man inte vill riskera att vara enda nybörjaren och dessutom tillhöra en minoritet med avseende på genus. Resultaten indikerar att vid val av utbildning söker man sig hellre till ett ämne där alla kan antas ha samma förförståelse. För svenska högskolors del hade kanske en jämnare sammansättning kunnat uppnås om fler fick prova på att programmera i ett sammanhang där alla är nybörjare, och genom det inspireras att söka ett utbildningsprogram.
Original languageSwedish
Title of host publicationLTHs Pedagogiska inspirationskonferens
Subtitle of host publicationProceedings 2016
Number of pages2
Publication statusPublished - 2016 Dec 15
EventLTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens - Lund University, Lund, Sweden
Duration: 2016 Dec 152016 Dec 15
Conference number: 9
http://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-inspirationskonferens/proceedings-2016/

Conference

ConferenceLTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2016/12/152016/12/15
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences
  • Engineering and Technology

Cite this