Utbildningsfältets omvandling och läraryrkenas professionalisering

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Kapitlet behandlar läraryrkenas positioner och professionsstatus på utbildningens fält. Efter ett kort inledande avsnitt om fältet följer en översikt över svensk skolpolitik de senaste decennierna. Översikten fokuserar skolan och läraryrkenas samhälleliga inbäddning och förutsättningar efter skolverksamhetens kommunalisering och avreglering. Skolan som arbetsorganisation, rektorers framskjutna position som arbetsgivarrepresentanter och den ur professionaliseringssynpunkt strategiska betydelsen av lärarlegitimation och karriärtjänster diskuteras med utgångspunkt från Eliot Freidsons tre konkurrerande styrningslogiker – professionalismens, byråkratins och marknadens. Slutsatsen är att mixen av olika styrningslogiker förändrats på professionens bekostnad till förmån för byråkratins och marknadens. Kan lärarlegitimation och karriärtjänster fungera som lärarförbundens språngbräda i en för läraryrkenas professionalisering problematisk utbildningspolitisk kontext?
Original languageSwedish
Title of host publicationEtt professionellt landskap i förvandling
EditorsThomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter4
Pages127-169
Number of pages42
ISBN (Print)978-91-44-12227-4
Publication statusPublished - 2019

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology

Cite this