Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

266 Downloads (Pure)

Abstract

Lärarhögskolan i Malmö var en del av Lunds universitet fram till 1998, då den inordnades i nystartade Malmö högskola. I samarbete med Högskolan Kristianstad blev Lunds universitet 2011 återigen ansvarigt för en lärarutbildning, en ämneslärarutbildning som startade med examenstillstånd i ämnena engelska, historia, samhällskunskap och svenska. Föreliggande antologi syftar till att spegla utbildnings-vetenskaplig forskning vid eller associerad med Lunds universitet. Givet det faktum att Lunds universitet inte haft ansvar för lärarutbildning sedan 1998, kan de 24 forskningstexter som här presenteras ses som ett slags naturligt experiment som kan lockas att säga något om vad frånvaron av lärarutbildning har inneburit för den
utbildningsvetenskapliga forskningen. Hur utvecklades den utbildnings-vetenskapliga forskningen vid Lunds universitet under de 15 åren utan egen lärarutbildning?
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang
Subtitle of host publicationutbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
EditorsAnders Persson, Roger Johansson
Place of PublicationHelsingborg
PublisherInstitutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet
Pages9-22
ISBN (Electronic)978-91-7473-863-6
ISBN (Print)978-91-7473-862-9
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Free keywords

  • utbildningsvetenskap
  • educational sciences
  • utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Cite this