Abstract

Om vi vill rädda hotade insekts­arter är det miljöer med traditionella ängs­växter som vi behöver mer av, inte frö­blandningar av oklart ursprung från handeln. Det skriver flera debattörer.
Original languageSwedish
Specialist publicationSvenska Dagbladet
Publication statusPublished - 2021 Oct 15

Subject classification (UKÄ)

  • Ecology

Cite this