Utvärdering av Småhusskadenämndens arkiv avseende krypgrunder : genomgång av arkivet

Charlotte Svensson

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denna rapport redovisar resultat från en genomgång av Småhusskadenämndens arkiv. I genomgången av arkivet studerades uteluftsventilerade krypgrunder som haft fukt- och mögelskador och åtgärdats för dessa med bidrag från nämnden. Småhusskadenämnden inrättades 1986 och har under perioden 1986 - 1997 behandlat 9.227 ärenden av vilka cirka 35 % har beviljats bidrag. Ur detta material valdes 102 grunder med uteluftsventilerad kryprumsgrundläggning, vilka har beviljats bidrag. Dessa 102 småhus presenteras närmare i denna rapport. Småhusen är spridda över stora delar av landet, med en högre koncentration i Skåne, Blekinge och södra Småland. Husen var 5 - 30 år gamla vid ansökningstillfället.

De utredningar som ligger till grund för åtgärderna har gjorts av lokala konsulter och varierar i kvalitet. Av de 102 utvalda småhusen anses cirka 25 % av utredningarna hålla en dålig kvalitet.

Orsakerna till fuktskadorna anges i utredningarna som dålig ventilation, inläckande vatten, dålig dränering, avsaknad av fuktspärr, felaktig konstruktion och luftfukt. I många av fallen anges att mögelpåväxt har funnits på bland annat skräp i kryprummet.

Åtgärderna har i hälften av fallen varit undertrycksventilering av krypgrunden, ofta i kombination med utbyte av skadat material. Andra förekommande åtgärder är; förbättrad ventilation av grunden, varmbjälklag, ombyggnad till platta på mark, avfuktning i krypgrunden, varmgrund, undertryck i bjälklag. I vissa fall har material endast bytts ut medan funktionen hos grunden inte har förändrats.
Åtgärdskostnaderna varierade kraftigt; mellan 11.000 och 383.000 kronor, för de studerade objekten. Av denna summa betalade Småhusskadenämnden mellan 10 % och 92 %. Under den studerade perioden har bidragsandelen sjunkit eftersom bidragsandelen beror på husens ålder och att denna har i genomsnitt stigit under den studerade perioden. Åtgärdskostnaden varierar för de olika åtgärderna.
Original languageSwedish
PublisherByggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
Number of pages18
Volume3035
Publication statusPublished - 1999
Externally publishedYes

Publication series

NameRapport TVBH
Volume3035
ISSN (Print)0349-4950

Subject classification (UKÄ)

  • Building Technologies

Free keywords

  • småhus
  • krypgrunder
  • kryprumsgrunder
  • fukt
  • skador
  • åtgärder
  • reparationer
  • utvärdering
  • fältundersökningar

Cite this