Utvecklingen av musikundervisningen i grundskolan - en framtidsvy

Gunnar Heiling, R Sandberg

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Original languageSwedish
Title of host publicationGrundskolans ämnen i ljuset av den nationella utvärderingen - nuläge och framtidsblickar
PublisherSkolverket
Publication statusPublished - 2005

Subject classification (UKÄ)

  • Music

Cite this