“Väntan på Messias är tidens själva varaktighet” : rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas

Research output: Contribution to journalArticle

327 Downloads (Pure)

Abstract

Artikeln belyser det messianska stråket hos Emmanuel Levinas och argumenterar för att det kan ses i ljuset av Maimonides rationalistiska messianism.
Original languageSwedish
Pages (from-to)50-55
JournalSubaltern
Issue number1
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Subject classification (UKÄ)

  • Philosophy
  • Religious Studies

Free keywords

  • Maimonides
  • Levinas
  • messianism
  • rationalism
  • universalism
  • partikularism

Cite this