Värdet av nya läkemedel: en förstudie

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Abstract

Denna rapport redovisar en förstudie till SNS fleråriga forskningsprojekt som undersöker hur värdet av nya läkemedel kan bedömas ur ett brett samhällsperspektiv. En slutsats av förstudien är att det finns goda möjligheter att få bättre svar på många av de policyfrågor som ställs i läkemedelspolitiken, t ex om förskrivning och offentlig subventionering av nya läkemedel. De omfattande svenska patientregistren erbjuder unika möjligheter att studera det faktiska, realiserade värdet av läkemedel.
Original languageSwedish
Number of pages96
Publication statusPublished - 2011 Jun 9

Subject classification (UKÄ)

  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy

Cite this