Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Boken handlar om den katolska kyrkan och den katolska minoriteten i Sverige, dess kulturella och religiösa identitet samt dess ställning i det svenska samhället i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Jag anknyter till teorier och modeller som utvecklats inom kulturhistorisk och religionssociologisk forskning och har därvid särskilt tagit fasta på teorier om katolicismen som en motkultur i det moderna samhället. En central fråga är hur katolicismen manifesterade sig i det svenska samhället och hur den katolska kyrkans relation till den omgivande, protestantiskt präglade kulturmiljön gestaltade sig. Religionsfrihetsfrågan spelar en central roll i min undersökning, och jag tar upp de katolska strävandena att få till stånd en liberalisering av den restriktiva svenska dissenterlagstiftningen. Här diskuterar jag också den dåtida katolska samhällsdoktrinen, vilken avvisade tanken på religionsfrihet och i stället framhöll den katolska konfessionsstaten som den ideala statsformen, och den katolska kyrkans missionsstrategier.
Original languageSwedish
PublisherKatolska bokförlaget
Number of pages499
ISBN (Print)I91-89684-00-1
Publication statusPublished - 1996

Subject classification (UKÄ)

  • History

Free keywords

  • Katolicism
  • motkultur
  • religionsfrihetslagstiftning
  • mission
  • kultur
  • identitet

Cite this