Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter

Research output: Book/ReportReportResearch

392 Downloads (Pure)

Abstract

Sedan den borgerliga alliansregeringen från januari 2007 förändrade arbetslöshetsförsäkringens finansiering har flera omständigheter medverkat till att avgifterna till a-kassorna blivit alltmer differentierade. Medan samtliga a-kassor från januari 2007 fick en kraftigt höjd medlemsavgift har den tydliga koppling mellan avgift och arbetslöshetsnivå som regeringen införde från juli 2008 tillsammans med den olikartade utvecklingen av arbetslösheten hos olika sektorer, branscher och personalkategorier under den djupa lågkonjunkturen 2008-09 resulterat i snabbt växande skillnader mellan olika a-kassors avgifter. Genom att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga struktur och därmed också starkt socialt segregerade a-kassor har följden blivit en tydlig social eller klassmässig polarisering av a-kasseavgifterna, där akademiker och vissa andra tjänstemannagrupper betalar minst medan LO-grupperna i allmänhet har de högsta avgifterna. Vidare är avgifterna i regel lägre i a-kassor dominerade av offentliganställda än i kassor med huvudsakligen privatanställda medlemmar. I detta paper diskuteras också alliansregeringens avsikter med arbetslöshetsförsäkringens förändrade finansieringsmodell och då inte minst vad gäller lönebildningen. Bland frågeställningarna märks om de starkt varierande a-kasseavgifterna påverkade avtalsrörelsen 2010. Även a-kasseavgifternas betydelse för det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 uppmärksammas (se vidare artikel i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 2 2009). I rapportens nya upplaga (2014) berörs även utvecklingen efter 1 januari 2014 då systemet med differentierade a-kasseavgifter avskaffades.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Sociology, Lund University
Number of pages94
Volume2014:1 (ny upplaga)
ISBN (Print)91-7267-307-9
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameStudies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports
Volume2014:1 (ny upplaga)

Bibliographical note

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
Denna research report är en uppdaterad och reviderad version av ett working paper från 2009 med samma titel. Sedan rapporten publicerades 2010 har fortlöpande uppdateringar och kompletteringar ägt rum.
De tilltagande skillnaderna mellan olika a-kassors medlemsavgift uppmärksammades i SVTs A-ekonomi 9/9 2009 kl 7.40
<br>
<br>
"Varierad a-kassa motverkar sitt syfte" i DN 23/9 2009 (Ekonomidelen sid 6),
<br>
<br>
TCO-tidningen 8/10 2009 <a href=http://www.tcotidningen.se/a-kassepolitiken-forsvarar-avtalsrorelsen>"A-kassepolitiken försvårar avtalsrörelsen"</a>,
<br>
<br>
Seko-tidningen nr 5 2009: Anders Kjellbergs krönika "De som tjänar mest betalar minst" <a href=http://www.webbkampanj.com/seko1/0905/?page=1&mode=50&noConflict=1>läs här (bläddra fram till sid 3)</a>
eller läs direkt <a href=http://lup.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&recordOId=1496523&fileOId=1497035> här</a>,
<br>
<br>
LO-tidningen nr 36 6 november 2009 (sid 13): "A-kasseavgifterna - ett fiasko" (även IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä uttalar sig i artikeln):
<br>
"När regeringen kopplade a-kasseavgiften till arbetslösheten i de olika kassorna var syftet att påverka lönebildningen. Facket skulle hålla tillbaka lönekraven så att arbetslösheten inte skulle öka, var regeringens teori. Avgifterna skulle bli en slags straffskatt på oansvariga löneökningar.
<br>
Men så har det inte blivit, enligt sociologen och arbetsmarknadsforskaren Anders Kjellberg vid Lunds universitet.
<br>
- Eftersom arbetslösheten inte beror på löneökningar utan på finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen har det istället blivit en straffskatt på arbetslösheten i sig, säger han.
<br>
Reformen fick ingen effekt alls på avtalsrörelsen 2007, och ser inte ut att få det nu heller. LO-förbunden har enats om en gemensam plattform, oavsett hur arbetslösheten ser ut i olika branscher.
<br>
Enligt IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä har a-kasseavgifterna inte heller ens diskuterats när de olika facken i industrin har samordnat sig inför avtalsrörelsen.
<br>
- Inte överhuvudtaget. Regeringens reform bygger på en teoretisk modell som inte fungerar i verkligheten, eftersom arbetslösheten inom industrin inte beror på lönerna, säger han.
<br>
Att facken hittills struntat i a-kasseavgiften ska regeringen vara tacksam för, enligt Anders Kjellberg. Annars hade det splittrat Facken inom industrin och det hade inte gynnat en stabil lönebildning.
<br>
- Det skulle knappast ha varit önskvärt, eftersom samarbetet kring industriavtalet varit framgångsrikt.
<br>
Anders Kjellberg anser att de enda effekterna av det nya avgiftssystemet har blivit massflykt från a-kassor och fackförbund och ökade orättvisor. De som tjänar minst betalar mest, då det nästan bara är LO-förbund som i dag drabbats av de kraftiga höjningarna.
<br>
Han tycker att reformen borde rivas upp, då den inte leder till målen som regeringen sa sig ha när den infördes. Dessutom fungerar de höjda a-kasseavgifterna som ett omvänt jobbskatteavdrag eftersom bara de som har arbete får betala den högre avgiften."
<br>
<br>
Se även LO-tidningen nr 15 2009: <a href=http://www.lotidningen.se/?id_item=23077>"Allt dyrare a-kassa för lågavlönade"</a>
<br>
<br>
Se vidare E24 12/6 2009: "LO-arbetarna får ta jobbsmällen": <a href=http://www.e24.se/makro/sverige/lo-arbetarna-far-ta-jobbsmallen_1384617.e24>Läs här</a>
<br>
<br>
FICK DE STORA AVGIFTSSKILLNADERNA I A-KASSAN NÅGON INVERKAN PÅ AVTALSRÖRELSEN 2010?
Nu när resultatet av avtalsrörelsen går att överblicka kan konstateras att a-kasseavgiftens koppling till arbetslösheten i respektive a-kassa tvärtemot regeringens avsikter med de differentierade avgifterna inte påverkade utfallet av avtalsrörelsen 2010. I flera fall blev lönehöjningarna istället större för löntagargrupper med höga avgifter än för de med lägre. Läs speciellt sid 22-31 i den utvidgade rapporten.
<a href=http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2511996.mp3>Lyssna även på inslag i morgonekot 30/7 2010 (andra inslaget i sändningen)</a>
<br>
Se vidare ekots valobservatörer under rubriken </a>
<a href=http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&grupp=11129&artikel=3883820>"Har höjningarna av a-kassan sänkt lönerna?</a>
<br>
Kollega 5/8 2010:
<a href=http://www.kollega.se/index.cfm?c=12801">"Olika a-kasseavgifter påverkade inte lönerna</a>. Efter två avtalsrörelser under mandatperioden (2007 och 2010) anser arbetsmarknadsminister Tobias Billström att det är för tidigt att utvärdera reformen med höjda och differentierade a-kasseavgifter.
<br>
Dagens Arbete 6/8 2010: <a href=http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/unid/779D68CBF5238823C12577770040682B?OpenDocument>"A-kasseteorin stämmer inte"</a>
<br>
Göteborgs-Posten 11/8 2010: "Regeringens modell med stora avgiftsskillnader får hård kritik"
<br>
Dagens Arbete 3/9 2010: ”Tobias Billström: ”Ersättningen får inte bli för generös”. Räkna med olika höga a-kasseavgifter med en fortsatt alliansregering. Det slår Migrations och arbetsmarknadsminister Tobias Billström fast i en intervju med Dagens Arbete.” <a href=http://www.dagensarbete.se/home/da/home.nsf/unid/583565b5a010fc3ec1257793003ac45f?OpenDocument&Click=>Läs här</a>
<br>

Riksdag & Departement 6/12 2010: "A-kassorna sänker avgifterna i det tysta". <a href=http://www.rod.se/politikomraden/arbete_och_naringsliv/A-kassorna-sanker-avgifterna-i-det-tysta/>Läs här</a>

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • fackförening
 • Facken inom industrin
 • arbetare
 • Unionen
 • jobbskatteavdrag
 • LO
 • avtalsrörelsen 2010
 • AEA
 • akademiker
 • a-kasseavgift
 • trade union
 • arbetslöshetskassa
 • arbetslöshetsförsäkring
 • täckningsgrad
 • lönebildning
 • tjänstemän
 • medlemsavgift
 • avtalsrörelse
 • lönekrav
 • Hotell & Restaurang
 • differentierade a-kasseavgifter
 • differentierad a-kassa
 • a-kassa
 • TCO
 • Saco
 • arbetslöshet
 • polarisering
 • fackavgift
 • IF Metall
 • Sveriges ingenjörer
 • Anders Borg
 • moderaterna
 • obligatorisk a-kassa

Cite this