Vad är en naturupplevelse?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

558 Downloads (Pure)

Abstract

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv är en bok som behandlar människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid. Boken handlar om naturen utifrån kulturvetenskapliga perspektiv och sätter människan i centrum. De erfarenheter, tankar och berättelser som boken bygger på, vittnar om att detta ämne för många är stort och svårgripbart.

Till stor del bygger boken på det material som har samlats in i projektet Naturen för mig; genom bland annat frågelistor, intervjuer, fotodokumentationer och deltagarobservationer. Vid de olika folkminnesarkiven finns dessutom ett omfattande äldre arkivmaterial som rör människors förhållande till naturen.

I Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv medverkar forskare vid de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet, som med ett nära, etnologiskt perspektiv undersöker naturens betydelse och immateriella värden för den enskilda människan. Naturen är en del i människors vardagliga kultur, och borde därför i högre grad än idag också diskuteras i kulturvetenskapliga sammanhang. Denna bok vill bidra till en sådan diskussion, genom att ställa frågor som: Var finns det plats för naturen i vår nutida vardag, och för vem? Vad betraktar vi idag som natur, och vad är inte natur?
Original languageSwedish
Title of host publicationNaturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv
EditorsLina Midholm, Katarina Saltzman
PublisherInstitutet för språk och folkminnen
Pages309-315
ISBN (Print)978-91-86959-14-2
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this