Vad händer med kvinnodominerade yrken? Utsatthet inom läraryrket och socionomyrket

Antoinette Hetzler, Colm Flaherty, Patrik Andersson

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Genom att undersöka vad som händer i två kvinnodominerade yrken, lärarens och socialarbetarens, tar den här boken läsaren lite närmare en förståelse av dagens offentliga sektor som en arbetsplats. Vad ligger bakom de höga sjuktalen för anställda i offentliga sektor, och varför är det så att vissa kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor förlorar sina anställda och har svårt att hitta ersättare? Här visas den offentliga sektorn som arbetsplats upp genom bland annat rapporter till Arbetsmiljöverket om skada och sjukdom orsakad av hot och våld eller organisatorisk och social arbetsmiljö. Berättelserna i dessa rapporter from hundratals anställda visar att de i många fall också är offer för ett icke-fysiskt, strategiskt våld som skakar om deras yrkesidentitet och är en viktig anledning till att attraktionskraften för dessa yrken sänks.
Original languageSwedish
PublisherBokbox förlag
Number of pages174
ISBN (Print)978-91-86980-69-6
Publication statusPublished - 2018 Jun

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Cite this