Abstract

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ställer numera krav på svenska lärosäten att vi ska utvärdera oss själva. Vi på LTH bör då gemensamt försöka hitta sätt att uppfylla UKÄs krav som även ger de verktyg vi själva behöver för att förbättra våra utbildningars kvalitét.
Hur tar vi reda på våra utbildningars styrkor och svagheter och vad vi kan göra för att förbättra dem ytterligare? Ett sätt är att undersöka hur väl studenterna uppfyller examensmålen. Vad som ska räknas som belägg för studenters måluppfyllelse är dock svårt, av flera olika skäl. Vår rekommendation blir att triangulera olika typer av belägg samt att tydligt involvera institutionerna i arbetet.
Original languageSwedish
Title of host publication10:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 2018
Place of PublicationLund
PublisherLund University
Number of pages2
Publication statusPublished - 2018 Dec 6
EventLTHs 10:e Pedagogiska Inspirationskonferens - LTH, Lund University, Lund, Sweden
Duration: 2018 Dec 62018 Dec 6
Conference number: 10
http://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-inspirationskonferens/
http://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-inspirationskonferens/proceedings-2018/

Publication series

NamePedagogiska inspirationskonferensen LTH
Volume10
ISSN (Print)2003-377X
ISSN (Electronic)2003-3761

Conference

ConferenceLTHs 10:e Pedagogiska Inspirationskonferens
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2018/12/062018/12/06
Internet address

Subject classification (UKÄ)

  • Pedagogy
  • Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Cite this