Vad vill gruppforskningen uppnå? Reflektioner kring "önskvärda tillstånd"

Stefan Jern

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

Abstract

Syftet med denna framställning är att aktivera en diskussion kring öppna och dolda värden i gruppforskning. Med sådana värden avses här explicit eller implicit uttryckta önskvärda tillstånd i grupper. Det kan röra sig om t.ex. "effektivitet", "ideala samverkanssituationer", "demokrati" eller "arbetsgrupp enligt Bion". För att undersöka förekomsten av sådana genomgicks samtliga bidrag av till grupp- och socialpsykologikonferenserna i Linköping (1998) och Lund (2000) som publicerats i Proceedings (27 st.). Efter att bidrag som enbart berörde organisatoriska, historiska eller metodologiska frågor exkluderats återstod 20, som analyserades för förekomst av utsagor om önskvärda tillstånd. I framställningen redovisas dessa och en diskussion förs kring deras användbarhet, problematiseringsgrad, rimlighet och möjliga inlacering i olika diskurser.
Original languageSwedish
Title of host publicationThe group as a paradox: proceedings from a conference on group and social psychology, Stockholm university, May 2002, GRASP 2002 / Svante Hovmark ... (editors)
EditorsSvante Hovmark, P. Bergman, B. Edlund, U. Stoetzer
PublisherStockholm University: Department of Psychology
Number of pages7
ISBN (Print)91-631-3778-X
Publication statusPublished - 2003
EventThe third national, open conference on group and social psychology - Gruppen som paradox - Stockholm, Sweden
Duration: 2002 May 222002 May 23

Conference

ConferenceThe third national, open conference on group and social psychology - Gruppen som paradox
Country/TerritorySweden
CityStockholm
Period2002/05/222002/05/23

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Keywords

  • values
  • small group
  • group
  • group research
  • discourse

Cite this