Vart vill äldreomsorgens handläggare? : tio biståndsbedömares upplevelser av sitt arbete

Charlotte Arndt, Bengt Ingvad

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Vart är biståndsbedömare inom äldreomsorgen på väg? Idag ökar den specialiserade handläggningen av biståndsärenden liksom de administrativa inslagen i arbetet. I denna rapport har tio biståndsbedömare i fem skånska kommuner intervjuats om sina erfarenheter och upplevelser av organisationen och arbetet. Hos många biståndshandläggare finner man en strävan att sitta samlade i en enhet med en egen chef. Trots att man inte vill ha något ansvar för de medel som går till utförarna, skymtar ett ekonomiskt tänkande när biståndsbedömarna talar om hur de handlägger sina ärenden.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameMinirapport / FoU Skåne

Subject classification (UKÄ)

  • Social Work

Cite this