Vem prioriterar i svensk sjukvård?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Downloads (Pure)

Abstract

Artikeln behandlar det rättsliga regelverket kring prioriteringsplattformen
i svensk hälso- och sjukvård. Av intresse är de rättsliga gränserna
för prioriteringsplattformen i en kris likt coronapandemin. Krisen har
även aktualiserat frågan om prioriteringsbeslut kan bli föremål för domstolsprövning.
Möjligheten att prioriteringsbeslut kan bli föremål för
domstolsprövning undersöks utifrån perspektivet om prioriteringsbeslut
kan utgöra vad som inom den rättsliga terminologin benämns ”överklagbart
förvaltningsbeslut” mot bakgrund av den generella överklagbarheten
enligt förvaltningslagen (2017:900). Även potentiella effekter för prioriteringsplattformen
givet möjligheten att överklaga prioriteringsbeslut
utforskas. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tar i sin rapport Etiska vägval
vid en pandemi från år 2020 bland annat upp prioriteringsutmaningar
coronapandemin har ställt oss inför. De prioriteringsfrågor som tas upp i
artikeln har tidigare inte diskuterats och ställer oss inför nya utmaningar.
De kan i grunden påverka hur prioriteringar görs i hälso- och sjukvården,
inte minst under en pandemi.
Original languageSwedish
Pages (from-to)35-49
Number of pages15
JournalFörvaltningsrättslig tidskrift
Volume2023
Issue number1
Publication statusPublished - 2023 Feb 27

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • Procedural law
  • Medical law

Cite this