Vi är fortfarande kompetenta! Röster från socialtjänsten om ett samarbetsprojekt i ungdomsvården

Goran Basic

Research output: Working paper/PreprintWorking paper

Abstract

Syftet med detta utkast är att analysera hur personal inom socialtjänsten tolkar, definierar och upplever ett behandlingsprojekt, som involverade olika myndigheter, benämnt Motverka Våld och Gäng.

De anställda inom socialtjänsten upplever att projektet kommit ”uppifrån”, från staten, och som en konsekvens av att socialtjänsten utpekats som inkompetent att hantera ungdomsvården. Satsningen framställs som felaktig på grund av att den främjar ”tvångsvård”, en verksamhet som ska undvikas.

Subventionen för de placerade ungdomarna, som skulle användas till eftervård, framställs som en svårgenomförbar projekttanke. Socialtjänstens anställda berättar dels om stadsnämndspolitikers åberopande av ekonomiskt underskott i kommunen, dels om svårigheterna att binda subventionen till en viss individ. Diskursen präglas av dessa konfliktmarkörer: kommunbudget kontra individuella behov.
Original languageSwedish
Number of pages44
Publication statusUnpublished - 2008

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

 • samordnare
 • projekt
 • socialsekreterare
 • enhetschef
 • dokument
 • kamp
 • allians
 • triad
 • kamprekvisita
 • heliga objekt
 • ambivalens
 • vi/de
 • balansering
 • konfliktmarkör
 • sociologi
 • sociology

Cite this