Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att delta i forskning? En rättslig och etisk diskussion rörande etikprövningslagens regler och tillämpning

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

319 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)171-183
JournalFörvaltningsrättslig tidskrift
Issue number1
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Medical and Health Sciences
  • Medical Ethics

Cite this