Visualisering av ögonrörelser som stöd för motivation, metakognition och lärande

Jana Holsanova, Marcus Nyström, Kenneth Holmqvist

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Bidraget presenterar ett nytt pedagogiskt verktyg (EyeLearn) som baseras på ögonrörelsemätningsmetoden och används som stöd för motivation, metakognition och lärande. Genom visualiseringar av ögonrörelser kan man följa problemlösningsprocessen, ge stöd till lågpresterande elever, förbättra elevers metakognitiva förmågor och studieteknik, plocka fram exempel på framgångsrika och mindre framgångsrika strategier, motivera elever genom att engagera dem i jämförande diskussioner om alternativa lösningar samt anpassa digitala läromedel efter elevernas förmåga och preferens. Verktyget stödjer därmed interaktivitet, ger återkoppling till eleven, respekterar individernas lärstilar, erbjuder former av samarbete och stödjer metakognition.
Original languageSwedish
Title of host publicationVetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet
EditorsAnders Persson, Roger Johansson
PublisherLunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap
Pages369-380
ISBN (Print)978-91-7473-862-9
Publication statusPublished - 2014

Bibliographical note

Bidraget är en metodologisk publikation inom EyeLearn-projektet.

Subject classification (UKÄ)

  • Human Aspects of ICT

Keywords

  • ögonrörelsemätning och verbala kommentarer
  • problemlösning
  • EyeLearn verktyget
  • motivation
  • återkoppling
  • metakognition
  • lärande

Cite this