Visuell fostran : film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945

Mats Jönsson

Research output: Book/ReportBookResearch

40 Downloads (Pure)

Abstract

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade bildpropaganda i fokus studerar denna bok hur nationens frihet och oberoende konsoliderades visuellt perioden 1939–1945. I någon mening genomför de sju fallstudierna en kulturhistorisk medieforskning med bilden i centrum, vars resultat även avslöjar konturerna av en krigstida mentalitetshistoria med långtgående konsekvenser för den svenska allmänhetens förhållande till myndighetsmediering. Hypotesen som styrt arbetet är att krigsårens kommunikativa bildpraktiker verkställde en svensk visuell fostran av såväl nation och folk som medier och offentlighet. Genom att studera hur och varför dessa bilder producerades, kontrollerades och distribuerades i Sverige under andra världskriget fastställer boken även vem det var som fostrade respektive fostrades visuellt.
Original languageSwedish
PublisherSekel Bokförlag
Number of pages219
ISBN (Print)978-91-85767-78-6
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Arts

Keywords

  • World War Two
  • Sweden
  • film
  • propaganda
  • visual fostering.

Cite this