World Music School : musikundervisning i en mångkulturell skola

Eva Sæther, Maria Becker Gruvstedt, Bo Ingvar Olsson

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

"En beskrivning av projektet World Music School som syftade till att göra det möjligt för alla barn på grundskolans alla stadier att få möte olika kulturyttringar, vilket kan bidra till ökad omvärldsförståelse, identitet och kulturell samhörighet.

Musikhögskolan i Malmö samarbetade med Kulturskolan och tio grundskolor i staden. Projektets uppläggning och genomförande presenteras, diskuteras och utvärderas i förhoppningen att andra skall bli inspirerade att göra liknande förnyelsearbete."
(Ove Torstensson)
Original languageSwedish
PublisherMalmö: Lund University, Malmö Academy of Music
Volume1
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NamePerspectives in music and music education
ISSN (Print)1404-6032

Subject classification (UKÄ)

  • Music
  • Educational Sciences

Free keywords

  • världsmusikskola
  • World Music School
  • invandrare

Cite this