Yrkesutbildningens låga attraktionskraft: Ett problem utan lösning?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Det avslutande kapitlet omfattar en sammanfattning av de analyser och svar som författarna i denna bok lämnar på de tre frågor som har väglett texterna i denna antologi. Sammanfattningen kompletteras med resonemang förda i andra publikationer för att framhäva författarnas slutsatser, samtidigt är det i skrivande stund mycket svårt att hitta forskning som ger en annan bild av den svenska yrkesutbildningens attraktionskraft än en negativ sådan. Varje fråga kommer att diskuteras i en separat rubrik. Kapitlet belyser även ett tema som har varit mindre uppmärksammat i bokens tidigare kapitel, nämligen den svenska skolmarknaden med fokus på skolvalfrihet och dess koppling till yrkesutbildningens attraktionskraft.
Original languageSwedish
Title of host publicationYrkesutbildning på undantag?
Subtitle of host publicationAtt bryta den låga attraktionskraften
EditorsAlexandru Panican
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter16
Pages493-522
Number of pages29
ISBN (Print)978-91-44-12565-7
Publication statusPublished - 2020 Dec 7

Subject classification (UKÄ)

  • Pedagogy

Cite this