Förmoderna offentligheter, 2012

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop/ seminar/ course

More filtering options
  1. 2014
  2. Heder och ära i tidigmodern politisk offentlighet

    Erik Bodensten, 2014, Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830. Runefelt, L. & Sjöström, O. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 129–145

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter