Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv. (Journal)

Activity: Publication peer-review and editorial workEditor of series

Details

Title Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv. (Journal)
Person and role
Description Centrum för Öresundsstudier (CORS), Lunds universitet, har i uppdrag att
skapa nätverk, forska och sprida kunskap om Öresundsregionen, gränsstudier
och regionstudier.

Som ett led i detta arbete arrangerar Centrum för Öresundsstudier årligen flera
workshops och seminarier. CORS bjuder in forskare till dessa för att diskutera
angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat.

Kunskap om de frågor som behandlas på dessa workshops sprids genom
CORS:s bokserie samt genom denna tidskrift, Gränsløs. Tidskrift för studier
av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

Gränsløs är tillgänglig via via Lunds universitets Open Journal System (OJS) och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.
Date/period

2012 → …

Research areas and keywords

Keywords

Related organisations
2012 → …

Journal

JournalGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.
Abbrev. TitleGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv
ISSN2001-4961