Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

Details

Title Grön infrastruktur och biologisk mångfald
Person and role
Description Lunds universitet, BECC, Centrum för Miljö- och Klimatforskning tillsammans med Biodiversitetsenheten vid Biologiska institutionen, anordnar ett heldagssymposium på temat grön infrastruktur och biologisk mångfald. Ett informativt och interaktivt symposium, där vi vill betona länkarna mellan vetenskap och tillämpning, för dig som arbetar med frågor gällande grön infrastruktur.

Symposiet syftar till att informera och diskutera grön infrastrukturs olika syften (rekreation, klimatanpassning, biologisk mångfald) och hur biologisk mångfald bäst gynnas inom arbetet med implementering av åtgärder. Dagen innehåller både vetenskapliga presentationer samt diskussioner och exempel på hur grön infrastruktur tillämpas praktiskt. Vi hoppas att du vill delta i diskussioner som kan bidra till att identifiera glapp mellan forskning och praktisk tillämpning, och som kan bidra till att öka utväxlingen för den biologiska mångfalden.
Date/period

2019 Nov 25

Related organisations
  • County Administrative Board, Skåne län
2019 Nov 25

Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Duration2019 Nov 25 → …
Location of eventBlå Hallen, Ekologihuset
CityLund
CountrySweden
Web address (URL)

Event: Conference

Related research output

View all (1)