Intervju med Taltidningen i Skåne: Forskning om mentala bilder hjälper syntolkar. 2/2017.

Activity: OtherMedia participation

Details

Title Intervju med Taltidningen i Skåne: Forskning om mentala bilder hjälper syntolkar. 2/2017.
Person and role
Description
Date/period

2017 Feb 15

Related organisations
2017 Feb 15