Klimatkrisen tar plats i skönlitteraturen

Activity: OtherMedia participation

Details

Title Klimatkrisen tar plats i skönlitteraturen
Person and role
Description Det är inte bara i den politiska världen klimatkrisen märks av – ett förändrat klimat dyker allt oftare upp som fond i skönlitteraturen.
Date/period

2018 Dec 4

Related organisations
  • P1, Sweden's National Radio
2018 Dec 4

Related projects

View all (2)