Kvalitetsutvärdering av utbildningarna i filosofi och Liberal Arts vid Göteborgs universitet

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsExpert assignment

Details

Title Kvalitetsutvärdering av utbildningarna i filosofi och Liberal Arts vid Göteborgs universitet
Person and role
Description Ingick i bedömargrupp anlitad av humanistiska fakulteten för kvalitetsutvärdering av utbildningarna i teoretisk filosofi, praktisk filosofi och Liberal Arts.
Date/period

2018 Mar2018 Nov

Related organisations
2018 Mar2018 Nov

External organisation (University)

Name
CityGothenburg
CountrySweden