Ledamot av beredningsgruppen för filosofi och rättsvetenskap

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of board/committee/council etc

Details

Title Ledamot av beredningsgruppen för filosofi och rättsvetenskap
Person and role
Description
Date/period

2018 Jan 12018 Dec 31

Related organisations
2018 Jan 12018 Dec 31

External organisation (Government)

NameSwedish Research Council
CityStockholm
CountrySweden