Ledamot i betygsnämnd

Activity: Examination and supervisionExamination

Details

Title Ledamot i betygsnämnd
Person and role
  • Lars Edgren - Commissioned member of Examining committee
Description Karin Jonsson disputation i historia vid Södertörns högskola
Avhandlingens titel: Fångna i begreppen? Revolution, tid och politik i svenska socialistisk press 1917-1924
Date/period

2017 Dec 14

Related organisations
2017 Dec 14