Magnus Hedlund

Activity: Hosting a visitor

Details

Title Magnus Hedlund
Person and role
Description Lundensiska litteratursällskapet arrangerade 6/11 2006 en litterär afton på temat "Översättning och skrivande" med författarna och översättarna Magnus Hedlund och Per Engström. Samtalet leddes av Daniel Möller. (Lundensiska litteratursällskapet är en ideell förening, förankrad vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Den arbetar för att berika det litterära samtalet i Sydsverige genom att arrangera litterära aftnar.)
Date/period

2006 Nov 6

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Languages and Literature
Related organisations
2006 Nov 6

Hosting a visitor

NameMagnus Hedlund