Masteruppsats: Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar

Activity: Examination and supervisionSupervision of masters students

Details

Title Masteruppsats: Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar
Person and role
Description
Date/period

2014

Related organisations
2014