Masteruppsats: När börjar ditt museibesök? : Kommunikation och tillgänglighet på museer

Activity: Examination and supervisionSupervision of masters students

Details

Title Masteruppsats: När börjar ditt museibesök? : Kommunikation och tillgänglighet på museer
Person and role
Description
Date/period

2015

Related organisations
2015