Metamorphoses: a critical reappraisal

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of conference

Details

Title Metamorphoses: a critical reappraisal
Person and role
Description Den 27 maj 2016 arrangerade professor Mats Malm och jag, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, symposiet ”Metamorphoses: A Critical Reappraisal”, Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm. Tio forskare från England, Italien, USA, Norge och Sverige höll föredrag om Ovidius Metamorfoser. Ett tjugotal speciellt inbjudna åhörare deltog under dagen.
Date/period

2016 May 27

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Languages and Literature
Related organisations
2016 May 27

Metamorphoses: a critical reappraisal

Duration2016 May 272016 May 27
Location of eventKungliga Vitterhetsakademien
CityStockholm
CountrySweden

Event: Conference