Muntlig språkfärdighet i moderna språk – resultat från ett forskningsprojekt om franska, spanska och tyska.

Activity: Talk or presentationPresentation

Details

Title Muntlig språkfärdighet i moderna språk – resultat från ett forskningsprojekt om franska, spanska och tyska.
Person and role
Description Muntlig språkfärdighet upplevs av många elever som både det svåraste och det mest väsentliga i språkundervisningen. För många är själva innebörden av att kunna ett främmande språk liktydig med att man kan tala det. Du får färska insikter i hur ämnet Moderna språk organiseras och utvecklas i landet och hur ett urval av rektorer, lärare och elever tänker kring moderna språk. Slutligen ger vi också en bild av utmaningar och möjligheter i arbetet med muntlig språkfärdighet i dessa ämnen. Föredraget och den efterföljande diskussionen syftar till att öka lärarnas kunskaper om och förståelse för den aktuella situationen för Moderna språk, särskilt muntlig språkfärdighet, baserat på empiriska studier.
Date/period

2019 Mar 1

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Educational Sciences
  • General Language Studies and Linguistics
Related organisations
  • Lund Municipality
2019 Mar 1

Event (Workshop)

TitleMarsdagen 2019
Period2019/03/012019/03/01
LocationLunds gymnasieskolor
CityLund
CountrySweden
Degree of recognitionLocal event

Related projects

View all (1)