Operasångares röster i ett förlängt arbetsliv

Activity: Examination and supervisionSupervision

Details

Title Operasångares röster i ett förlängt arbetsliv
Person and role
Description Del av projektet Kommunikation, en utmaning för äldre i aktivt arbetsliv:
Identifiering av den kommunikationsstödjande arbetsplatsen
Date/period

2019 Jan 12022 Dec 31

Related organisations
2019 Jan 12022 Dec 31