Ordförande

Activity: Consultancy, expert advice and membershipsMember of board/committee/council etc

Details

Title Ordförande
Person and role
Description Sedan 1/1 2013 är jag ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap
Date/period

2013 Jan 1

Related organisations
2013 Jan 1

Event (Conference)

TitleFöreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap
Period2013/01/01 → …
Location
City
Degree of recognitionNational event