Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of workshop/ seminar/ course

Details

Title Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice
Person and role
Description
Date/period

2016 May

Related organisations
2016 May

Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice

Duration2016 May 9 → …

Event: Seminar