Plan Networking Day

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference

Details

Title Plan Networking Day
Person and role
Description Plan är uppdelat i fem regioner. Varje region har en egen kommittée och ansvarar för nätverksträffar. 2015 anordnade Förpackningslogistik tillsammans med Plan en nätverksdag på IKDC vid Lunds Universitet
Date/period

2015 Dec 8

Related organisations
2015 Dec 8

Plan Networking Day

Duration2015 Dec 8 → …

Event: Conference