Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop/ seminar/ course

More filtering options
  1. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö

    Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

    2015/04/152016/12/31

    Project: Commissioned researchNational collaboration