Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa.

Activity: Talk or presentationInvited talk

More filtering options
  1. Participation in conference
  2. SASS: Pious Transformations: Scandinavian Responses to New Religious Situations

    Ljungberg, J. (Presenter)
    2013 May 2

    Activity: Participating in or organising an eventParticipation in conference