Unikt samarbete ska rädda framtidens hotade vatten

Activity: OtherMedia participation

Details

Title Unikt samarbete ska rädda framtidens hotade vatten
Person and role
  • L-A Hansson - Interviewee
  • Daniel Rydén - Lyricist
  • Peter Frennesson - Contributor
Description Vad säger du om att vattnet i sjön blir grönare och brunare? I ett nytt internationellt
projekt ska forskare ta reda på vad som händer i och runt en vanlig sjö när effekten av ett förändrat klimat slår igenom. Fallstudie: en vanlig badplats mitt i Skåne.
Date/period

2019 May 7

Related organisations
  • Sydsvenska Dagbladet
2019 May 7

Related projects

Lars-Anders Hansson

FORMAS, a Swedish research council for sustainable development

2019/01/012021/12/31

Project: ResearchIndividual research project

View all (1)